LeftPhoto1

Δίδακτρα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δίδακτρα προς το παρόν ορίζονται στις 3.300 Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνο σπουδών σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών-Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.